Participating towns and cities

Poland Łódź (Lodz) , Poland

Website:
Population:
722.000 inhabitants
Department:
Zarząd Dróg i Transportu
Contact:
Tomasz Andrzejewski
ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
(++48) 42 638 58 40

Participation 2014

Activities within the week Activities within the week

Łódź (Lodz) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2014, taking into account the annual theme.

All week
17.09 - w centrum Łodzi zorganizujemy warsztaty planistyczne, podczas których mieszkańcy przy użyciu klocków będą mogli zaprojektować wygląd najbliżej okolicy, zgodnie z hasłem: „Nasze ulice – nasz wybór”.

20.09 - zorganizowanie Park(Ing)Day w przestrzeni publicznej, dostępnej także dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez zajęcie jednego parkingu w strefie wielkomiejskiej i zapełnienie go stoiskami m.in. z serwisem rowerowym, miasteczkiem ruchu drogowego, punktem znakowania rowerów, czy miejscem na przyozdobienie własnej koszulki lub torby wzorem związanym z hasłem ETZT. Podczas wydarzenia tworzona będzie także mapa barier przestrzennych w Łodzi oraz będzie rozdawana mapa piesza pokazująca jakie są średnie czasy dojścia pomiędzy głównymi punktami w centrum Łodzi, zachęcająca do pokonywania krótkich dystansów pieszo.

Permanent measures Permanent measures

Łódź (Lodz) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Development of new technologies to improve public transport
Launch of integrated services for the various public transport modes
The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Reduction of outside parking zones
Create park and ride stations
New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
Create the tactile pavements
Create wheelchair ramps
Lowering of pavements
Enlargement of pavements
Elaboration of sound devices in traffic lights
Removal of architectonic barriers
Launch of accessibility plans
Create useful tool for people with reduced mobility
New forms of vehicle use and ownership
Launch of online car-pooling and car-sharing schemes
Mobility management
Adoption of workplace travel plans
Adoption of school travel plans
Create/establish mobility centers and on-line information services (eg travel planner)
Launch of awareness-raising campaigns
Elaboration of educational materials
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
Provision of incentives and bonuses to employers
Permanent access restriction to city centres
Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas

Car-free day Car-free day

Łódź (Lodz) carries out a Car-Free Day 2014 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Będzie to ul. Zielona na odc. od Kościuszki/ ul. Zachodnia do ul. Piotrkowskiej wraz z ul. Narutowicza na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Wschodniej. Ulica te będzie zamknięta dla ruchu samochodowegoprzy pozostawieniu ruchu pieszego, rowerowego oraz komunikacji zbiorowej. Będzie to działanie zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej "Organise an 'In Town Without My Car!' event. Set aside one or several areas solely, cyclists and public transport for at least one whole day. This should preferably be held on Monday 22 September 2014".