Participating towns and cities

PolandBłonie, Poland

Website:
Population:
21.000 inhabitants
Department:
Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomosciami i Ochrony Środowis
Contact:
Agnieszka Osówniak
Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
(++48) 227253004 w. 160

Participation 2014

Activities within the week Activities within the week

Błonie organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2014, taking into account the annual theme.

All week
Obchody „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu” zostały zapropagowane poprzez wystosowanie do Dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Błonie prośby o wzięcie udziału w dniach 16-22 września w w/w kampanii poprzez np.: przeprowadzenie pogadanek tematycznych, promowanie komunikacji zbiorowej, bardziej przyjaznej środowisku, wykonanie gazetek szkolnych, przeprowadzenie ankiet wśród kolegów, wywiadów z mieszkańcami jakie działania należałoby wprowadzić, aby polepszyć jakość życia w naszej Gminie oraz globalnie na rzecz ochrony środowiska.

Permanent measures Permanent measures

Błonie implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

Traffic calming and access control scheme
New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
Enlargement of pavements