Participating towns and cities

SlovakiaTrnava, Slovakia

Website:
Population:
62.393 inhabitants
Department:
Oddelenie komunikácie a vzťahu s verejnosťou
Contact:
Matej Cagala
Trhová 3, Trnava
91771
(++421) 917 892 753
Trnava already registered 12x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2003 2002

Participation 2014

Activities within the week Activities within the week

Trnava organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2014, taking into account the annual theme.

All week
Mesto Trnava sa zapojí do Európsekho týždňa mobility viacerými aktivitami:
- propagáciou akcie a šírením osvety prostredníctvom komunikačných prostriedkov mesta (webová stránka, facebook) a distribúciou plagátov kampane.
- 17. septembra bude zabezpečená bezplatná preprava autobusmi MHD v meste
- 18. septembra Mesto Trnava organizuje Cyklistické preteky žiakov v Mestskom športovom areáli AŠK Slávia Trnava. Preteky sú určené pre žiakov 2 .až 7. ročníka trnavských základných škôl. V prípade nepriaznivého počasia sa aktivita neuskutoční.

Permanent measures Permanent measures

Trnava implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
osádzanie cyklostojanov v meste