Participating towns and cities

Slovakia Martin (City of Martin) , Slovakia

Website:
Population:
53.252 inhabitants
Department:
Oddelenie projektového manažmentu a cykloturistiky
Contact:
Alžbeta Laučeková
Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
(++421) 43 4204 237
Martin (City of Martin) already registered 13x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2002

Participation 2014

Activities within the week Activities within the week

Martin (City of Martin) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2014, taking into account the annual theme.

All week
16.9.2014
Divadelné námestie, oficiálne otvorenie ETM + štart promo-jazdy so seniormi a juniormi ( a nielen...) po Martinských cyklochodníkoch
- naučme sa jazdiť bezpečne a ohľaduplne po cyklochodníkoch i križovatkách,
- promo - jazda so seniormi i juniormi a nielen do areálu SIM Priekopa.

16.9. 2014
Dopravné ihrisko Sever – dopravná výchova pre deti Martinských základných škôl
- oboznámenie žiakov so zásadami bezpečnej jazdy na dopravných prostriedkov

16.9.2014
Pešia zóna, mestské cyklochodníky – kampaň „Jazdime bezpečne a ohľaduplne“
-propagačná kampaň s mestskou políciou a TBSJUS

17.9. 2014
Dopravné ihrisko Sever – dopravná výchova pre deti Martinských základných škôl
- oboznámenie žiakov so zásadami bezpečnej jazdy na dopravných prostriedkov

17.9.2014
„Prechádzame bezpečne - spoločne s mestskou polície deti ZŠ usmerňujú dopravu na najfrekventovanejších chodníkoch pre chodcov

18.9.2014
Dopravné ihrisko Sever – dopravná výchova pre deti Martinských základných škôl
- oboznámenie žiakov so zásadami bezpečnej jazdy na dopravných prostriedkov

18.9.2014
Pešia zóna, mestské cyklochodníky – kampaň „Jazdime bezpečne a ohľaduplne“
-propagačná kampaň s mestskou políciou a TBSJUS

19. 9. 2014
Pešia zóna - kampaň „Jazdime bezpečne a ohľaduplne“ – svetielkujúci korčuliari v pešej zóne
-propagačná kampaň v spolupráci so SODŠ Martin – Priekopa.
Podujatie dopravnej školy v rámci kampane: „Jazdíme bezpečne a ohľaduplne“ spojenej s ukážkou svetielkujúcich korčúľ pre zvýšenie bezpečnosti.

17.9.2014
„Prechádzame bezpečne - spoločne s mestskou polície deti ZŠ usmerňujú dopravu na najfrekventovanejších chodníkoch pre chodcov

19.9.2014
Dopravné ihrisko Sever – dopravná výchova pre deti Martinských základných škôl
- oboznámenie žiakov so zásadami bezpečnej jazdy na dopravných prostriedkov

19.9.2014
Divadelné námestie – „Cyklo- chic“ – retro i neretro cyklo módna prehliadka

20. 9. – 21. 9. 2014 (sobota - nedeľa) – ..nechajme auto doma a jazdime autobusmi
- v spolupráci so SAD – cestovné zdarma počas víkendu pre všetkých cestujúcich, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov

21.9.2014 – bazár bicyklov a príslušenstva – areál SIM
- príďte predať, kúpiť, vymeniť


22. 9. 2014 (pondelok) Ulica M.R.Štefánika - „Deň bez áut“
- dočasné uzatvorenie premávky na ulici M. R. Štefánika v čase od 10,00 do 17,00 hod. Deti ZUŠ Mudroňa a I. stupňa EZŠ budú maľovať kriedami na uzatvorenej ulici kresby na ľubovoľnú tému, hrať bedminton ...

Permanent measures Permanent measures

Martin (City of Martin) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
vybudovanie cyklo trasy na nábreží rieky Turiec
Public transport services
cestovné zdarma pre držiteľov vodičských preukaov počas víkendu Týždňa mobility
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
Create the tactile pavements
Lowering of pavements
Enlargement of pavements
Removal of architectonic barriers
Create useful tool for people with reduced mobility
Mobility management
Adoption of workplace travel plans
Adoption of school travel plans
Launch of awareness-raising campaigns
Elaboration of educational materials
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders

Car-free day Car-free day

Martin (City of Martin) carries out a Car-Free Day 2014 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
22. 9. 2014 (pondelok) Ulica M.R.Štefánika - „Deň bez áut“
- dočasné uzatvorenie premávky na ulici M. R. Štefánika v čase od 10,00 do 17,00 hod. Deti ZUŠ Mudroňa a I. stupňa EZŠ budú maľovať kriedami na uzatvorenej ulici kresby na ľubovoľnú tému, hrať bedminton ...