Participating towns and cities

SlovakiaSenica, Slovakia

Website:
Population:
20.080 inhabitants
Department:
Mesto Senica
Contact:
Marek Stitny
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica, Slovakia
(++421) 915454630
Senica already registered 9x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Participation 2014

Activities within the week Activities within the week

Senica organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2014, taking into account the annual theme.

Spanilá ekojazda ulicami mesta, MHD zdarma, zatraktívnenie MHD busov, akcia pre pracujúcich občanov mesta- Do práce na bicykli, ...

Permanent measures Permanent measures

Senica implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)

Car-free day Car-free day

Senica carries out a Car-Free Day 2014 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Ekozóna s cykloparkoviskom a aktivitami pre občanov v meste využívajúcich eko dopravné prostriedky.