Participating towns and cities

SlovakiaBanská Bystrica, Slovakia

Population:
78.327 inhabitants
Department:
Oddelenie cestovného ruchu
Contact:
Maria Galkova
MsÚ Banská Bystrica, ul. ČSA 26
974 01
(++421) 048/433 06 28
Banská Bystrica already registered 12x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Participation 2014

Activities within the week Activities within the week

Banská Bystrica organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2014, taking into account the annual theme.

All week
16.9. od 15,00 do 18,00hod. Slávnostné odštartovanie EMW 2014 na Nám. SNP v BB spojené s týždňom dobrovoľníctva
17.9. od 9,00 do 17,00hod. V meste a zdravo - aréna zdravia v centre mesta
20.9. Cyklofest - dva cyklopelotóny(malý -5km a veľký -25km) odštartujú z hlavného námestia o 9,30 hod.
22.9. od 6,00 do 18,00 uzavretie parkoviska pre autá na Nam. Š. Moyzesa a vytvorenie unikátnej fotografie na tému Naše ulice, naša voľba (na každom parkovacom mieste bude vytvorená scénka, ktorá bude znázorňovať alternatívne využitie priestoru)

Permanent measures Permanent measures

Banská Bystrica implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Public transport services
The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Reduction of outside parking zones
Create park and ride stations
New traffic regulations: traffic circulation and parking
Elaboration of new residential areas
Accessibilities
Create the tactile pavements
Removal of architectonic barriers
Freight distribution
New regulations for freight distribution
Mobility management
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas

Car-free day Car-free day

Banská Bystrica carries out a Car-Free Day 2014 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Centrum mesta- Nám. Š. Moyzesa, Banská bystrica