Participating towns and cities

Slovakia Trebišov (Trebisov) , Slovakia

Website:
Population:
23.523 inhabitants
Department:
Kancelária primátora
Contact:
Mgr. Martina Mištaničová
Mestský úrad
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov
(++421) 915 759 673
Trebišov (Trebisov) already registered 8x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2014

Participation 2014

Activities within the week Activities within the week

Trebišov (Trebisov) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2014, taking into account the annual theme.

All week
- zorganizovanie brífingu pri príležitosti založenia nového energetického klastra
- zavedenie bezmotorovej zóny

Permanent measures Permanent measures

Trebišov (Trebisov) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Public transport services
Development of new technologies to improve public transport
New forms of vehicle use and ownership
Launch of online car-pooling and car-sharing schemes
Use of clean vehicles
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Further info
- inštalácia nových stojanov na bicykle po celom meste
- inštalácia nabíjacej stanice pre elektromobily

Car-free day Car-free day

Trebišov (Trebisov) carries out a Car-Free Day 2014 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
- parkovisko pred MsÚ