Participating towns and cities

SlovakiaBratislava, Slovakia

Population:
430.000 inhabitants
Department:
Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy
Contact:
Marek Ševčík
Primacialne namestie 1
814 99 Bratislava
(++421) 911903931

Participation 2014

Activities within the week Activities within the week

Bratislava organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2014, taking into account the annual theme.

All week
Night run
Vďaka našim partnerom ako aj KR PZ v Bratislave, DPB, SND, Eurovei a Slov. plavbám a prístavom, vďaka podpore ktorých tento rok pobežíme premiérovo v dĺžke 10km a to cez prístav, pomedzi ulice historického centra mesta, cez tunel pod hradným kopcom (tento krát v opačnom smere) a po nábreží sa vrátime do centra podujatia, ktorým bude premiérovo Eurovea. Máte sa na čo tešiť, po roku sa opäť pobeží po jedinečných lokalitách nášho mesta.
Dobrý trh
Toto podujatie oživuje mestský verejný priestor, otvára ulice a dvory pre ľudí, vytvára miesto pre stretnutia a zážitky. Podporuje malovýrobcov a kvalitné domáce produkty, ale aj produkty rozmanitých kultúr a etník, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti. Pestuje alternatívny životný štýl
Diskusie na témy- MHD - jeho rozvoj a problémy; Debata o rozvoji cyklodopravy s kandidátmi na post primátora mesta BA; Zelená Bratislava a verejné priestory.
Kto skôr?
Ktorý z mestských spôsobov dopravy je najrýchlejší v rannej špičke? Auto, MHD, bicykel, korčule alebo beh?
Parking Day na Klobučníckej ulici
Ukážeme Vám ako by mohla vyzerať ulica, ak autá nahradíme trávou, kvetinami, lavičkami či kaviarňou.
Bratislavský zjazd elektromobilov
Podujatie sa uskutoční v rámci širšieho konceptu podujatí s názvom Od Dunaju do Tatier na elektromobile, ktoré bude pokračovať v Starom Smokovci podujatím Tesla zraz & eZraz 19.- 20. septembra. Priaznivci budú mať možnosť vidieť ukážky elektromobilov, zaujímavé projekty v oblasti elektromobility a pod.
ZEBRA- Zelená Bratislava
Konferencia o ekológii a jej ekonomických vplyvoch na podnikateľský sektor, ktorá prináša funkčné prípadové štúdie v oblasti ekológie, mobility a energetickej efektívnosti.
Deň otvorených dverí v DPB
Dopravný podnik Bratislava každoročne otvára svoje brány verejnosti. V areáli Jurajov dvor sa v septembri počas Európskeho týždňa mobility koná podujatie Deň otvorených dverí. Okrem sprievodného kultúrneho programu, ktorý spestrí atmosféru, sa priaznivci mestskej hromadnej dopravy môžu tešiť z prehliadky historických aj moderných vozidiel bratislavského dopravcu.
Cyklomarket
OZ Pedál na Tyršovom nábreží v čase od 10.00 do 18.00 hod. pripravil pre návštevníkov 2. ročník športovo- vzdelávacej akcie na podporu alternatívnej dopravy s dôrazom na bezpečnosť, ekológiu a spojenie cyklodopravy s cykloturistikou.
Prvá československá cyklokonferencia
Podujatie si kladie za cieľ poskytnúť priestor prezentovať skúsenosti a návrhy širokej cyklistickej verejnosti v napĺňaní základných vízií národných stratégií rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v mestách a obciach sídliacich na oboch stranách rieky Moravy – na Slovensku a v Čechách

Permanent measures Permanent measures

Bratislava implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Development of new technologies to improve public transport
Launch of integrated services for the various public transport modes
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Reduction of outside parking zones
Accessibilities
Create the tactile pavements
Enlargement of pavements
Elaboration of sound devices in traffic lights
Removal of architectonic barriers
New forms of vehicle use and ownership
Launch of online car-pooling and car-sharing schemes
Mobility management
Create/establish mobility centers and on-line information services (eg travel planner)
Launch of awareness-raising campaigns
Elaboration of educational materials
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas
Further info
Pribinova ulica - zóna bez parkovania na chodníkoch
Pribinova ulica - nova cyklotrasa, rozšírenie chodníka pre peších, nové priechody pre cyklistov a peších
Chorvátske rameno - osadenie rámp proti vjazdu áut na cyklotrase
Medená ulica - povolenie vjazdu cyklistov do protismeru
Blumentál - spustenie novej integrovanej zastávky pre električky a autobusy na jednej hrane
Trenčianska ulica - predĺženie trolejbusovej trate
Oprava povrchu chodníkov pre peších v jednotlivých mestských častiach (Nové mesto, Staré mesto, Ružinov, Rača, Vajnory atď.)

Car-free day Car-free day

Bratislava carries out a Car-Free Day 2014 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Počas Európskeho týždňa mobility si Mesto Bratislava pripravilo aktivitu pod názvom "Parking Day na Klobučníckej ulici", ktorej cieľom je občanom ukázať ako by mohla vyzerať ulica, ak by sme autá nahradili trávou, kvetinami, lavičkami či kaviarňou.