Participating towns and cities

SlovakiaDubnica nad Váhom, Slovakia

Website:
Population:
24.719 inhabitants
Department:
výstavby, ÚP a ŽP
Contact:
Ivana Tepličková
Bratislavská 434/9
01841 Dubnica nad Váhom
(++421) 0424455762
Dubnica nad Váhom already registered 1x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2014

Participation 2014

Activities within the week Activities within the week

Dubnica nad Váhom organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2014, taking into account the annual theme.

All week
V rámci Kampane za čistejšie ovzdušie-na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách sa budeme snažiť propagovať výhody nemotorových foriem dopravy pričom zapojíme aj našich zamestnancov do týchto aktivít, ktorí v týždni ETM budú uprednostňovať alternatívne formy dopravy do zamestnania (bicykel, pešia dochádzka, hromadná doprava....). V tomto týždni zintenzívnime propagáciu a myšlienku tejto kampane všetkými dostupnými prostriedkami - webová stránka mesta, Dubnické noviny, mestský rozhlas a akciami na školách.

Permanent measures Permanent measures

Dubnica nad Váhom implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
Create the tactile pavements
Create wheelchair ramps
Enlargement of pavements
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Elaboration of educational materials
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas
Further info
Vzhľadom na prehustenú premávku máme v pláne "ukľudniť" dopravu formou zjednosmernenia komunikácií v meste. Zjednosmernenie sa bude týkať ulíc: Moyzesova, A.Kmeťa, Murgašova a Gagarinova. Touto úpravou zabezpečíme dostatočnú plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, čo bude prospešné aj pre peších a cyklistov.

Car-free day Car-free day

Dubnica nad Váhom carries out a Car-Free Day 2014 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
V rámci podujatia " V meste bez môjho auta" vyčleníme priestor na ul. Školská, ktorú zabezpečíme zábranami k zamedzeniu vjazdu motorových vozidiel. Zmena organizácie dopravy bude oznámená mestským rozhlasom, na webovej stránke mesta a na sociálnych sietiach.