Participants

Contact & Activities

Participating city

Karlstad
92.400 inhabitants

Local contact

Rådgivnings- och miljöstrategiska avdelningen
Jenny Sundén
Karlstads kommun
651 84 Karlstad
++46 54 5404676

Participation 2014

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
- Activities in the store mall MittiCity, where we will inform about frugal
driving, car pools, public transport, cycling and the environmentl work in Karlstad.
The public can also meet with politicians for dialogue about how our streets are used.
- Bicycle Scavenger hunt between Karlstad and Hammaro.
- Selfie competition "Take a photo of you and your bike and win great prizes."
- Information to motorists and cyclists about the activities of the Mobility Week via
flyers spread by the traffic hosts in Karlstad.
- Follow-up of how the project "Commute Green" switches to more sustainable travel.

- Aktiviteter i butiksgallerian MittiCity, där vi kommer att informera om sparsam
körning, bilkooperativ, kollektivtrafik, cykling och Karlstads miljöarbete.
Allmänheten får även träffa politiker för dialog kring hur våra gator används.
- Cykeltipspromenad mellan Karlstad och Hammarö.
- Selfietävling. "Fota dig med din cykel och vinn fina priser".
- Information till bilister och cyklister om aktiviteterna på Trafikantveckan via flyers
som trafikvärdarna i Karlstad sprider.
- Uppföljning av hur projektet "Pendla Grönt" ställer om till ett mer hållbart resande.