Participants

Contact & Activities

Participating city

Botkyrka
90.675 inhabitants

Local contact

Miljöförvaltningen
Jessica Nyberg
Munkhättevägen 45
147 85 Tumba
++46 853061389

Participation 2014

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Botkyrka participate in the national competition Climate match.
Climate match is addressed to all club members children and adolescents aged 10 -16 years in Sweden. Climate match is a competition that aims to collect as many points as possible by travel by bike, walk, carpool or take public transport to leisure activities and competitions. The competition takes place between 1 September and 30 September.
Sports teams and leisure groups in BOTKYRKA compete for national, regional and local rates.

Bicycle maps will be distributed at the park and ride on two different occasions.

Botkyrka kommun deltar i den nationella tävlingen Klimatmatchen.
Klimatmatchen riktar sig till alla föreningsaktiva barn och ungdomar mellan 10 -16 år i hela Sverige. Klimatmatchen är en tävling som går ut på att samla så många resepoäng som möjligt genom att cykla, gå, samåka eller åka kollektivt till fritidsaktiviteter och tävlingar. Tävlingen pågår mellan 1 september och 30 september.
Lag och fritidsgrupper i Botkyrka tävlar om nationella, regionala och lokala priser.

Cykelkartor kommer delas ut vid infartsparkeringar vid två olika tillfällen.