Participants

Contact & Activities

Participating city

Liptovský Mikuláš ()
30.000 inhabitants

Local contact

Gabriel Lengyel
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Využitie existujúceho cyklochodníka a príprava podujatia pre rodiny s deťmi jeden vybraný deň v Európskom týždni mobility. Zároveň urobiť rekord v počte prejdených cyklistov po cyklochodníku a tým ich motivovať ísť do práce a do škôl na bicykli. V súčinnosti s Mestskou políciou v Liptovskom Mikuláši urobiť deťom stanovištia, kde budú poučené o pravidlách cestnej premávky a dostanú upomienkové predmety. Podujatie pod názvom Spoznajme náš cyklochodník sa uskutoční v piatok 18. 09. 2015 v čase 10:00 - 17:00h. V utorok 22. 09. 2015 počas dňa bez áut budú deti z materských škôl odmeňovať cestujúcich, ktorí prídu v tento deň do práce alebo do školy autobusom.