Participants

Contact & Activities

Participating city

Moldava nad Bodvou
11.000 inhabitants

Local contact

Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Mária Tóthová
MsÚ
Školská 2
045 01 Moldava nad Bodvou
++421 917677122

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
16.9.2015 ● Beh pre každého, beh pre všetkých:
Symbolický beh mestom manifestujúci radosť z pohybu a spolupatričnosť, spojený so slávnostným odštartovaním ETM.

17.9.2015 ● Na kolesách pre zdravie:
Súťaž žiakov, pedagógov a rodičov o najväčší počet „kolies a koliesok“.

18.9.2015 ● Maľované priechody:
Originálne domaľovanie priechodov pre chodcov pri školách, maľba 6-tich nových priechodov pre
chodcov.

19.9.2015 ● Výlet:
Celodenný výlet s CVrČkom do Bardejova a Bardejovských kúpeľov.

19. - 20.9.2015 ● Športové dni:
Súťaže v šiestich športových disciplínach pre športovcov z Moldavy nad Bodvou a širokého okolia v areáli Aréna šport centrum.

21.9.2015 ● Integrovaná osobná doprava:
Exkurzia žiakov ZŠ k výstavbe terminálu Integrovanej osobnej dopravy v našom meste, umiestnenie novej turistickej značky smerujúcej k nemu.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
22.9.2014 ● Deň bez áut:
Celodenný program na uzavretej Vodnej a Školskej ulici.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Development of new technologies to improve public transport
 • Launch of integrated services for the various public transport modes
 • The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
 • Create useful tool for people with reduced mobility
New forms of vehicle use and ownership
 • Use of clean vehicles
Mobility management
 • Create systems for buses and walking trains
More details on permanent measures:

V meste:
1. sa v súčasnosti realizuje výstavba terminálu „Integrovanej Osobnej Dopravy Moldava nad Bodvou – mesto“ v duchu témy ETM 2015. Ide o dopravný systém, kde je prestup cestujúcich tzv. „suchou nohou“, pri ktorom účastník prechádza pod krytými nástupišťami a využíva bez obslužnú pešiu, cyklistickú, cestnú a koľajovú prepravu tak, aby bola pre neho čo najefektívnejšia. V rámci projektu sa okrem iného budujú nástupné a výstupné stanovištia pre autobusy hromadnej prepravy osôb a tiež 120 parkovacích miest pre cyklistov.
2. sa zrealizovala a funguje nabíjacia stanica pre elektromobily,
3. pribudne počas ETM 6 priechodov pre chodcov, ktoré budú zrealizované na základe podnetov od občanov mesta,
4. sa na frekventovaných priechodoch pre chodcov osadili 3 univerzálne merače rýchlosti za účelom ochrany chodcov, prevencie úrazov a dopravných nehôd,
5. v lokalite Rómskej osady sa zrealizovali sadové a parkové úpravy, vybudovali sa chodníky, lavičky, ihrisko s trávnatým povrchom, chodník na športové aktivity – na kolieskové korčule a skejtbord, betónové športové stoly – na šach a vznikli aj pahrebiská,
6. sa v ETM osadia turistické značky vedúce z areálu „Aréna šport centrum“ ku terminálu „Integrovanej Osobnej Dopravy Moldava nad Bodvou – mesto“,
7. sa na frekventovanej Školskej ulici premaľuje tzv. „Maľovaný chodník pre chodcov“ a priechody pri školách v meste dostanú originálny, rozprávkový charakter.