Participants

Contact & Activities

Participating city

Hlohovec
20.993 inhabitants

Local contact

Odbor komunikácie a vonkajších vzťahov
Zuzana Hrinková Siebenstichová
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
++421 915 852 942

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
"Cyklojazda po Fraštáku" - jazda na bicykloch ktorej účelom je poukázať že aj cyklista je účastníkom cestnej premávky. Má za úlohu zabezpečiť rešpektovanie cyklistov predovšetkým účastníkmi automobilovej dopravy.
"Na deň bez áut cestovanie MHD v Hlohovci zadarmo" - aktivita, ktorej cieľom je dať všetkým k dispozícii aspoň na jeden deň v roku možnosť použiť alternatívny spôsob dopravy k automobilovej.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
"Deň bez áut" - ulica M. R. Štefánika (v časti pešia zóna). Pešia zóna bola vybudovaná pred desiatimi rokmi. Keď sa pred cca tromi rokmi pokazil výsuvný stĺpik ktorý zabraňoval vjazd do pešej zóny, postupne sa z nej stalo pre niektorých parkovisko, pre iných "skratka" do severnej časti centrálnej mestskej zóny. "Deň bez áut" má vrátiť ulicu pre peších užívateľov. Vyzvané sú všetky školy v meste aby ju využili pre aktivity propagujúce alternatívne spôsoby dopravy v meste.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Public transport services
  • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
  • Other: prebudovanie 1x autobusová zastávka na ul. Hviezdoslavova, 1x autobusová zastávka na ul. Nitrianska
Accessibilities
  • Other: osvetlenie prechodu pre chodcov
More details on permanent measures:

Hlohovec bol mestom, kde prechod pre chodcov neraz končil uprostred autobusovej zastávky, a tá napriek dopravnému zaťaženiu (ul Hviezdoslavova cca 12 tis/deň, ul Nitrianska cca16 tis/deň) sa nachádzala v priebežnom jazdnom pruhu. Mesto Hlohovec si v roku 2015 dalo za cieľ prebudovať tieto problematické zastávky (1x na ulici Hviezdoslavova a 1x na ulici Nitrianska) tak, aby sa zvýšila bezpečnosť cestujúcich autobusovou dopravou, ako aj bezpečnosť a plynulosť motoristov.
Správnym nasvietením prechodu pre chodcov na Hviezdoslavovej ulici sa zvýši bezpečnosť chodcov na frekventovanej ceste II. triedy.