Participants

Contact & Activities

Participating city

Västervik
36.000 inhabitants

Local contact

samhällsbyggnasenheten Västerviks kommun
Christian Svensson
Fabriksgatan 21
++46 490254032

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Trafikantveckan 2015
Filmvisning för allmänheten Bikes vs Cars i Västervik och Gamleby (fri entré)
På fredag eftermiddag den 18 september i Gamleby centrum
på och lördag 19 september i på Spötorget i Västervik.
Vi vill uppmärksamma andra sätt att förflytta sig än genom att
använda bilar som drivs med bensin och diesel. Vinsterna är
mindre klimatpåverkan, renare luft, bättre tillgänglighet för alla
trafikanter, bättre hälsa, minskat buller och bättre trafiksäkerhet.
Gamleby Centrum, fredag 18/9 kl. 14-17:
Trollmor Grimhild lär sig cykla, elcykelprovning, hur tankar man
en elbil och biogasbil. Tag med din cykel till Gamleby Centrum
och få gratis hjälp med att göra den säker i höstmörkret.
Spötorget, Västervik, lördag 19/9 kl. 11-14:
Elcykelprovning, Provkör en elbil, Hur tankar man en elbil
och biogasbil. Tag med din cykel till Spötorget och få gratis
hjälp med att göra den säker i höstmörkret. Uppvisning av
Mountainbikeklubben. mm