Participants

Contact & Activities

Participating city

Uppsala
202.625 inhabitants

Local contact

Urban Development Office
Lovisa Andersson
Stationsgatan 12
753 75 Uppsala

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Klimatmatchen lokalt.
Cykeldag med info, reparationer och service.
Lokaltrafiken träffar medborgare på stan.
Cykelvänlig arbetsplats.
"Buslätt att cykla rätt", mobil cykelbana för de minsta.
"Tack för att du cyklar".