Participants

Contact & Activities

Participating city

Hallsberg
15.500 inhabitants

Local contact

Drift och service förvaltningen
Thomas Giege
Västra Storgatan 14
694 80 Hallsberg
++46 0582685190

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Besök på kommunens bilprovning:
- Personligt bemötande med information och tips/råd.
- Broschyrställ.