Participating towns and cities

PolandLublin, Poland

Population:
340.466 inhabitants
Department:
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Contact:
Monika Fisz
ul. Nałęczowska 14
Lublin
20-701
(++48) 502 519 709

Participation 2015

Activities within the week Activities within the week

Lublin organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2015, taking into account the annual theme.

All week
*16.09*
13:00 – Spotkanie plenerowe przed Radą Dzielnicy Wieniawa, al.
Racławickie 22
1PM – Meeting with Wieniawa district council, Racławickie Street 22

*17.09*
12:-14:00 promocja Planu Zrównoważonej Mobilności Miasteczko Ruchu
Drogowego i praktyczne warsztaty bezpiecznej jazdy rowerem dla
młodzieży, al. Zygmuntowskie/ MOSiR
2PM - 4PM Promoting Lublin Sustainable Urban Mobility Plans at safety
town and safety biking lessons, Zygmuntowskie Avenue/ MOSiR

*18.09*
12:00 przejazd na wózkach inwalidzkich po terenie dworca PKP - Plac
Dworcowy PKP
12AM wheelchairing for non handicapped - Dworcowy Square PKP

*19.09*
12:00 - 17:00 – Parking Day, ul. Wróblewskiego (przy Deptaku)
12AM - 5PM – Parking Day, Wróblewskiego Street

*20.09*
10:00 Rowerowa wyprawa turystyczna w okolice Lublina (ok. 50km), start:
pl. Litewski
10AM Bicycle trip around Lublin (50km), start: Litewski square

*21.09*
11:00-17:00 – Świdnicki Dzień Mobilności, Świdnik
17:00 bezpłatne warsztaty bezpiecznej jazdy rowerem ulicami Lublina
11AM-5PM – Świdnik Mobility Day, Świdnik
5PM safety biking lessons

*22.09*
12:00-18:00 – Europejski Dzień bez Samochodu, Plac Litewski
12AM-6PM – Car-Free Day, Litewski Square

Szczegóły na etzt.ekolublin.pl/?name=harmonogram
More information at etzt.ekolublin.pl/?name=harmonogram"