Participating towns and cities

PolandRybnik, Poland

Website:
Population:
140.000 inhabitants
Department:
RSK
Contact:
Łukasz Karbowiński
Jankowicka 41B
44-200 Rybnik
(++48) 519547542
Rybnik already registered 12x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2012 2011 2010 2009

Participation 2015

Activities within the week Activities within the week

Rybnik organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2015, taking into account the annual theme.

All week
„Wybieraj. Zmieniaj. Przesiadaj się." -to trzy hasła tegorocznego ETZT. W Rybniku dodajemy jeszcze „i przytul się do autobusu".

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk Zespołu Szkół Ekonomiczno Usługowych w Rybniku pod opieką wychowawczyni pani Joanny Nowak, przedstawią przejrzyste dowody na to, że PODRÓŻ AUTOBUSEM JEST TAŃSZA od tak silnie reklamowanego na co dzień w Mediach przejazdu samochodem.
Puste i szerokie drogi, ledwo zauważalne koszty paliwa, zawsze wolne miejsca parkingowe, dotyk kierownicy jako sposób na rozładowanie stresu to pokazywane przez branżę samochodową argumenty mające skłonić nas do wydania od kilkudziesięciu tysięcy w wzwyż za nowe „cztery kółka". Gratis w pierwszym roku możemy dostać pakiet ubezpieczenia i opony zimowe.
My nie mamy budżetu na reklamę transportu zbiorowego.
Bez aktorów, scenografii, bloków reklamowych a dzięki otwartym i młodym umysłom, MŁODZIEŻY KORZYSTAJĄCEJ Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ przekonamy się jak to wszystko ma się do kosztów przejazdu autobusem.
Daleko idące fantazje zastępujemy faktami.
Co jeszcze zrobili „młodzi gniewni"? Pokażemy wkrótce!

20 września (niedziela) wspólnie z RowerOwO zapraszamy do udziału Grze miejskiej. Podpowiadamy, że przyda się troszkę wiedzy o rybnickich autobusach i e-Karcie a wiedza ta może się przyczynić do zdobycia biletu okresowego!

22 września (wtorek) przypada „Dzień bez samochodu". Tylko w tym dniu właściciele samochodu, na podstawie dowodu rejestracyjnego tego samochodu oraz dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości zawierającego zdjęcie, będą uprawnieni do przejazdów bezpłatnych.

Pod hasłem „Przytul się do autobusu" rozpoczynamy akcję zachęcającą do potraktowania autobusu nie tylko jako środka podróży, ale również jako „poduszki" zapewniającej miękkie oparcie zawsze wtedy, kiedy jest potrzebne.


English version:


"Choose. Change. combine"- those three catchwords reigns our city today. Rybnik add also "hold up the bus".

Students enrolled in the profession logistics technicians in Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych in Rybnik under the supervision of teacher Mrs. Joanna Nowak, provide clear evidence that the bus trip is cheaper than so heavily advertised in media every day car journey.


September 20 (Sunday), together with RowerOwO organisation we invited you to attend the urban game.

September 22 (Tuesday) we celebrate "Day without a car". Only on this day the owners of the car will be entitled to free travel.

Car-free day Car-free day

Rybnik carries out a Car-Free Day 2015 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
We wtorek, 22 września br. obchodzimy Europejski Dzień bez Samochodu. W imprezę włącza się też rybnicki Magistrat.


Tego dnia, od 8.00 do 15.30, na wewnętrznym dziedzińcu Urzędu Miasta (od ul. B. Chrobrego), na miejscu parkingu staną drzewa i donice z kwiatami, zorganizowane zostanie miasteczko ruchu drogowego dla dzieci w wieku przedszkolnym, rozdawane będą ulotki promujące zrównoważony transport. Będą też inne niespodzianki :)

Na zewnętrznym dziedzińcu UM (od ul. Miejskiej) od godziny 8:00 do 15:00 zostanie podstawiony jeden z nowych autobusów obsługujących linie komunikacji miejskiej. Dzieci będą mogły usiąść za kierownicą autobusu, a pierwsze 20 osób, które w zamontowanych w autobusie czytnikach zarejestrują bilet okresowy ze swojej e-Kartą imiennej, otrzymają pamiątkowy autobus-poduszkę.

English version:

On Tuesday 22 September. We celebrate the European Car Free Day. The event also turns Rybnik magistrate.


Today from 8.00 to 15.30, in the inner courtyard of the City Hall (from B. Chrobrego street), On-site parking will become a tree and pots with flowers filled, will be organized traffic court for preschool children, will be handed out leaflets promoting sustainable transportation. There will be other surprises :)

At the outer courtyard of the main bouilding from 8:00 to 15:00 you will be presented one of the new eco buses serving the urban transport lines. Children will be able to sit behind the wheel of the bus and the first 20 people who mounted the bus season ticket will receive a commemorative bus-pillow.