Participating towns and cities

Republic of North MacedoniaKriva Palanka, Republic of North Macedonia

Website:
Population:
18.000 inhabitants
Department:
Europe House Kriva Palanka
Contact:
BLAGORODNA PESHEVSKI Kriva Palanka
Joakim Osogovski, No.230, Kriva Palanka
1330
+38978388200
Kriva Palanka already registered 5x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2019 2018 2015 2002

Participation 2015

Car-free day Car-free day

Kriva Palanka carries out a Car-Free Day 2015 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Главната улица во градот Св. Јоаким Осоговски, во временскиот период од 11:30 до 13:30 часот. Во овој период главната улица ќе биде затворена за возила во потегот од бензинска пумпа на Макпетрол до спортската сала, во должина од 3 км. Во истиот ден ќе биде промовирана велосипедската патека покрај коритото на Крива Река.