Participants

Contact & Activities

Participating city

Levice
33.397 inhabitants

Local contact

Paulína Tamášová
Námestie hrdinov 1
934 32 Levice
++421 0902918648

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Kampaň na základných škôlách o ETM, výtvarná súťaž s témami "Mesto očami autobusu" a "Levice bez áut" pre žiakov ZŠ. Zlosovanie kreditov na čipové karty - všetci cestujúci, kt. si počas ETM kúpia čipovú kartu s kreditom min. 20.- EUR, alebo dobijú kredit v minimálnej hodnote 20.- EUR na čipovej karte, postúpia automaticky do zlosovania o kredity.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
V rámci Dňa bez áut dňa 22. septembra 2015 mesto Levice, v spolupráci so
spoločnosťou ARRIVA Nové Zámky, prináša občanom bezplatné cestovanie v
MHD.
Kto skôr? - Na trase sídlisko Rybníky III - Námestie hrdinov otestujeme, ktorý z
mestských spôsobov prepravy je najefektívnejší - MHD, osobné auto, bicykel
či chodec. Deti sa môžu tešiť na podujatie na námestí v centre mesta - dopravné ihrisko, kvízy a súťaže, dopravná výchova, ukážka správnej výbavy bicykla, možnosť opravy bicykla ... Informácie, čo je to ETM, ako správne prechádzať cez cestu, čo má mať správne vybavený bicykel a ako na ňom jazdiť po ceste, ako ošetriť zranenie cyklistu a hlavne - prečo ísť radšej pešo ako autom. Dospelí si
môžu pozrieť a vyskúšať elektromobil.