Participants

Contact & Activities

Participating city

Štúrovo
10.400 inhabitants

Local contact

Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy
Ing. Monika Uzsáková
nám. slobody č. 1, 943 01 Štúrovo
++421 362851322

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Do práce bez môjho auta
od 16. do 22. septembra
SPOLOČNÉ RÁNO
- koordinácia dopravy na školskej ulici v spolupráci s príslušníkmi mestskej polície a členmi klubu dôchodcov nového tisícročia,
- počas celého týždňa môžu obyvatelia vhodiť pripomienky k stavu pozemných komunikácií, k parkovaniu, k cyklistike, k MHD do boxu umiestneného vo vestibule mestského úradu,
- v období od 16.9.2015 do 21.9.2015 bude zabezpečená pre cestujúcich schránka, do ktorej môžu cestujúci vhodiť svoje cestovné lístky označené menom a adresou. Dňa 22.9.2015 jeden cestovný lístok bude vylosovaný a výherca dostane od Mesta voľný lístok na MHD na 1 rok.
16. september - 9.30hod
POZÝVACÍ SPRIEVOD NA BICYKLOCH
trasa: zraz: pred MsÚ, ul. Jesenského, Sv. Štefana, Balassiho, Kossúthova, Sv. Štefana smerom do mesta na Pešiu zónu.
19. september
CYKLOTÚRA
ŠPORTOVÝ DEŇ PRE ZAMESTNANCOV MESTA ŠTÚROVO
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
22. september
NECHAJME AUTO DOMA!
- Ul. Adyho tj. školská ul. bude uzavretá, kde budú deti z materských škôl kresliť na cestu a chodníky,
- na pešej zóne bude mobilné dopravné detské ihrisko, stánok pre ARRIVA Nové Zámky, a.s.,
- bezplatné MHD len na základe vodičského alebo technického preukazu.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
More details on permanent measures:

Vytvorenie priechodu pre chodcov na ul. Dolná