Participants

Contact & Activities

Participating city

Galanta
15.500 inhabitants

Local contact

Oddelenie spoločenských služieb
Ing. Tibor Drozd
Mierové námestie 940/1, 924 01 Galanta
++421 00421905249290

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
16.9.2015 - zahájenie Európskeho týždňa mobility na námestí predstaviteľmi mesta
- prvá cyklojazda po uliciach Galanty za účasti primátora
19.9.2015 - privítanie národného cyklokoordinátora Ing. P.Kľučku
- mobilné detské dopravné ihrisko v spolupráci s projektom "Bezpečné mesto"
- exhibícia BMX, SKATE
- jazdy zručnosti a detské cyklosúťaže
- prezentácia bezpečnosti cyklistov
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Public transport services
  • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)