Participating towns and cities

SlovakiaLevice, Slovakia

Website:
Population:
33.397 inhabitants
Contact:
Daniela Trnanova
Námestie hrdinov 1
934 32 Levice
(++421) 0902918648
Levice already registered 7x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2019 2018 2017 2016 2015 2002

Participation 2015

Activities within the week Activities within the week

Levice organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2015, taking into account the annual theme.

All week
Kampaň na základných škôlách o ETM, výtvarná súťaž s témami "Mesto očami autobusu" a "Levice bez áut" pre žiakov ZŠ. Zlosovanie kreditov na čipové karty - všetci cestujúci, kt. si počas ETM kúpia čipovú kartu s kreditom min. 20.- EUR, alebo dobijú kredit v minimálnej hodnote 20.- EUR na čipovej karte, postúpia automaticky do zlosovania o kredity.

Car-free day Car-free day

Levice carries out a Car-Free Day 2015 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
V rámci Dňa bez áut dňa 22. septembra 2015 mesto Levice, v spolupráci so
spoločnosťou ARRIVA Nové Zámky, prináša občanom bezplatné cestovanie v
MHD.
Kto skôr? - Na trase sídlisko Rybníky III - Námestie hrdinov otestujeme, ktorý z
mestských spôsobov prepravy je najefektívnejší - MHD, osobné auto, bicykel
či chodec. Deti sa môžu tešiť na podujatie na námestí v centre mesta - dopravné ihrisko, kvízy a súťaže, dopravná výchova, ukážka správnej výbavy bicykla, možnosť opravy bicykla ... Informácie, čo je to ETM, ako správne prechádzať cez cestu, čo má mať správne vybavený bicykel a ako na ňom jazdiť po ceste, ako ošetriť zranenie cyklistu a hlavne - prečo ísť radšej pešo ako autom. Dospelí si
môžu pozrieť a vyskúšať elektromobil.