Participating towns and cities

SlovakiaŠtúrovo, Slovakia

Website:
Population:
10.400 inhabitants
Department:
Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy
Contact:
Ing. Monika Uzsáková
nám. slobody č. 1, 943 01 Štúrovo
(++421) 362851322
Štúrovo already registered 9x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Participation 2015

Activities within the week Activities within the week

Štúrovo organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2015, taking into account the annual theme.

All week
Do práce bez môjho auta
od 16. do 22. septembra
SPOLOČNÉ RÁNO
- koordinácia dopravy na školskej ulici v spolupráci s príslušníkmi mestskej polície a členmi klubu dôchodcov nového tisícročia,
- počas celého týždňa môžu obyvatelia vhodiť pripomienky k stavu pozemných komunikácií, k parkovaniu, k cyklistike, k MHD do boxu umiestneného vo vestibule mestského úradu,
- v období od 16.9.2015 do 21.9.2015 bude zabezpečená pre cestujúcich schránka, do ktorej môžu cestujúci vhodiť svoje cestovné lístky označené menom a adresou. Dňa 22.9.2015 jeden cestovný lístok bude vylosovaný a výherca dostane od Mesta voľný lístok na MHD na 1 rok.
16. september - 9.30hod
POZÝVACÍ SPRIEVOD NA BICYKLOCH
trasa: zraz: pred MsÚ, ul. Jesenského, Sv. Štefana, Balassiho, Kossúthova, Sv. Štefana smerom do mesta na Pešiu zónu.
19. september
CYKLOTÚRA
ŠPORTOVÝ DEŇ PRE ZAMESTNANCOV MESTA ŠTÚROVO

Permanent measures Permanent measures

Štúrovo implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Further info
Vytvorenie priechodu pre chodcov na ul. Dolná

Car-free day Car-free day

Štúrovo carries out a Car-Free Day 2015 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
22. september
NECHAJME AUTO DOMA!
- Ul. Adyho tj. školská ul. bude uzavretá, kde budú deti z materských škôl kresliť na cestu a chodníky,
- na pešej zóne bude mobilné dopravné detské ihrisko, stánok pre ARRIVA Nové Zámky, a.s.,
- bezplatné MHD len na základe vodičského alebo technického preukazu.