Participating towns and cities

SlovakiaTrnava, Slovakia

Website:
Population:
62.393 inhabitants
Department:
Oddelenie komunikácie a vzťahu s verejnosťou
Contact:
Matej Cagala
Trhová 3, Trnava
91771
(++421) 917 892 753
Trnava already registered 12x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2003 2002

Participation 2015

Activities within the week Activities within the week

Trnava organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2015, taking into account the annual theme.

All week
Motto tohtoročnej kampane je „Vyber, zmeň, kombinuj “ !
Akcie :
„MAD zdarma počas ETM pre držiteľov vodičských preukazov“- podpora MAD na úkor IAD.
V Parku Janka Kráľa bude vyznačená druhá časť cyklochodníka vodorovným a zvislým dopravným značením.

Permanent measures Permanent measures

Trnava implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Further info
1. Akcia „Uzavretie Hviezdoslavovej ulice pre autá – rozšírenie pešej zóny“ –propagačná akcia slávnostné otvorenie pešej zóny na Hviezdoslavovej ulici pre podporu pešej dopravy.
2. Akcia „ Vyznačenie pruhu pre cyklistov v parku J. Kráľa “ – realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia.

3. Akcia „Obnova cyklopiktogramov na mestských cyklotrasách“

4. Akcia "Osádzanie cyklostojanov v historickom jadre mesta - centrálnej mestskej zóne"

Car-free day Car-free day

Trnava carries out a Car-Free Day 2015 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
V piatok 18. septembra od 12. do 16. hodiny sa uskutoční na Hviezdoslavovej ulici verejná diskusiu o tom, ako sa majú správať cyklisti ako účastníci cestnej premávky a aké pravidlá musia dodržiavať pri jazde po chodníkoch cez pešiu zónu.
Na otázky verejnosti bude od 14.30 h odpovedať prvý národný cyklokoordinátor Peter Klučka, jeden z autorov Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike a dlhoročný propagátor cyklistiky.