Participants

Contact & Activities

Participating city

Hudiksvall
37.000 inhabitants

Local contact

Technical management, Traffic and Investigation
Clemens Ludvigsson
Håstaängsvägen 2
824 40 HUDIKSVALL
++46 650-194 78 and 072 586 35 34

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
* Skolvägsplan: 1) uppmuntra fler elever och personal att cykla, eller gå till skolan.
2) öka skolvägarnas säkerhet.
3) säkrare avlämning- och hämtningsplatser. 4) arbeta för en ökad skolhälsa.

* Nätverksträff med Regionala Mobilitetskontoret i Gävle: kommunerna tillsammans med Region Gävleborg arbetar för ett Hållbart resande.

* Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg: ökat vardagscyklande ger friskare medarbetare, ett sätt att marknadsföra sin arbetsplats.

* På stan utan min bil", uppmuntra allmänheten att lämna bilen hemma och i stället gå, cykla eller åka kollektivt i den mån det är möjligt, lördagen den 19 september.

* Målbildsdag 2030: tillsammans med Region Gävleborg ska tjänstemän, politiker och inbjudna diskutera och forma vår gemensamma målbild (hållbar utveckling) för Gävleborg 2030.

* Utställning om Trafikantveckan: en utställning på gallerian Guldsmeden om Europeiska Trafikantveckan och kommunens nya cykelplaner.

* Rätt fart i staden: en översyn av hastigheterna i Hudiksvalls kommun.

* Res smart: hur du reser i tjänsten och vad du bör tänka på för att resa mer hållbart. Hälften av alla resor som görs i Sverige är arbetsrelaterade. Vad du väljer gör skillnad!!

* Trafikantveckan 16 - 22 september 2015 : organisera en hel vecka med aktiviteter, information och kampanjer med hänsyn tagen till huvudtemat "multimodalitet" enligt uppmaningen - "Välj, Ändra, Kombinera".
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Other: * Skolvägsplan: 1) uppmuntra fler elever och personal att cykla eller gå till skolan. 2) öka skolvägarnas säkerhet. 3) säkrare avlämning- och hämtningsplatser. 4) arbeta för en ökad skolhälsa.
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
 • Other: * Trafikantveckan 16 - 22 september 2015 : organisera en hel vecka med aktiviteter, information och kampanjer med hänsyn tagen till huvudtemat.
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • Development of new technologies to improve public transport
 • Launch of integrated services for the various public transport modes
 • The development of accessible transport services for all
 • Other: * Hållbara och trafiksäkra busshållplatser: Trafikverket och Xtrafik har på de allmänna vägarna i kommunen byggt nya trafiksäkra och mer tillgänglighetsanpassade busshållplatser.
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Elaboration of new residential areas
 • Other: * Trafikantveckan 16 - 22 september 2015: organisera en hel vecka med aktiviteter, information och kampanjer med hänsyn tagen till huvudtemat.
Accessibilities
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Other: * Cykelfrämjandets Kommunvelometer: ett mått på kommunens cykelstatus, ett verktyg för att mäta, jämföra och påverka kommunens insatser för cykling.
New forms of vehicle use and ownership
 • Responsible car-use (eco-driving etc)
 • Use of clean vehicles
 • Other: * Video- och nätverksträffar: uppmaning till tjänstemännen att ersätta tjänsteresor med video- och nätverkskonferenser. Visa på var dom finns och används. * Bilpoolen: inköp av miljövänligare bilar.
Freight distribution
 • New regulations for freight distribution
 • Use of clean vehicles
 • Other: * Begränsad fordonslängd: ny vägvisning till industriområden och omledning av den tunga trafiken från centrum. Medför mindre störningar i form av vibrationer, buller och avgaser i centrala delarna.
Mobility management
 • Adoption of workplace travel plans
 • Adoption of school travel plans
 • Create/establish mobility centers and on-line information services (eg travel planner)
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
 • Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
 • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas
 • Other: * Bilfria dagen: Onsdag 7 maj, dagen då vi väljer andra färdsätt till skolan och arbetet. * För alla F-6 NCFF, nationell cykelutmaning.
More details on permanent measures:

* För alla F-6 NCFF, nationell cykelutmaning: många elever blir dagligen skjutsade till skolan, men i denna tävling blir eleverna engagerade och mer medvetna om vikten att ta sig till skolan med cykel eller till fots, istället för i bil.
* Skolstartsinfo: att på plats vid skolstart upplysa och informera barn och föräldrar om att istället gå, cykla, eller åka skolskjuts till skolan. Det är viktigt inte bara ur trafiksäkerhetssynpunkt utan även ur en hälso- miljö- och hållbarhetsaspekt. Föräldrar som lämnar och hämtar sina barn i skolan utsätter framför allt barnen men även sig själva för farliga trafiksituationer.
* Bilfria dagen: Onsdag 7 maj, dagen då vi väljer andra färdsätt till skolan och arbetet.
* Nätverksträffar med Regionala Mobilitetskontoret i Gävle: kommunerna i Gävleborgs län tillsammans med Region Gävleborg arbetar för ett Hållbart resande i regionen.
* Trafikantveckan 16 - 22 september 2015 : organisera en hel vecka med aktiviteter, information och kampanjer med hänsyn tagen till huvudtemat multimodalitet enligt uppmaningen - "Välj, Ändra, Kombinera".
* Cykelfrämjandets Kommunvelometer: ett mått på kommunens cykelstatus, ett verktyg för att mäta, jämföra och påverka kommunens insatser för cykling.
* Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg: ökat vardagscyklande ger friskare medarbetare, ett sätt att marknadsföra sin arbetsplats.
* Byggandet av nya cykelvägar: pågår oavbrutet i kommunen, vilket innebär en permanent omfördelning av vägutrymmen till förmån för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik (t ex. vägavstängning, bredare trottoar, cykelvägar, trafikminskande åtgärder och hastighetsbegränsningar). invigning av ny cykelväg till Västra skolan kommer att ske under hösten.
* "På stan utan min bil", uppmuntra allmänheten att lämna bilen hemma och i stället gå, cykla eller åka kollektivt i den mån det är möjligt, lördagen den 19 september.
* Återkommande service och underhåll av skyltar och vägmärken efter våra gator och vägar: för att vägleda och orientera trafikanterna på rätt spår och riktning, samt inte minst för dom som väljer, ändrar och kombinerar sin färdväg.
* Bilpoolen: inköp av miljövänligare fordon till bilpoolen.
* Res smart: hur du reser i tjänsten och vad du bör tänka på för att resa mer hållbart. Hälften av alla resor som görs i Sverige är arbetsrelaterade. Vad du väljer gör skillnad!
* Säkra övergångsställen: ett antal övergångsställen i Hudiksvall har försetts med refuger och calypsobelysning för att göra korsandet av gatan mer trafiksäkert.
* Grön flagg: ger barn och unga fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Grön Flagg är både ett verktyg och en certifiering. Över 2 500 skolor och förskolor är anslutna till Grön Flagg i Sverige. Dessa skolor och förskolor utgör Grön Flagg-nätverket vilket gör det till det största nätverket för skolor och förskolor inom hållbar utveckling i Sverige.