Participants

Contact & Activities

Participating city

Partizánske
22.000 inhabitants

Local contact

Oddelenie životného prostredia a dopravy
Ing. Peter Minárik
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
++421 0385363036

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
- prejazd cyklistov po pešej zóne na Nám. SNP
- podpora hromadnej prepravy osôb /bezplatná preprava cestujúcich 22.9.2015/
- rozmiestnenie cyklostojanov na verejné priestranstva v meste
- vybudovanie osvetleného priechodu pre chodcov v mestskej časti Návojovce s úpravou chodníkov pre telesne postihnuté osoby a slabozrakých
- úprava chodníka na ul. Gen. Svobodu pre osoby so zdravotným postihnutím
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Traffic calming and access control scheme
  • Elaboration of new residential areas
Accessibilities
  • Create the tactile pavements
  • Create wheelchair ramps
  • Lowering of pavements