Participants

Contact & Activities

Participating city

Sabinov
12.704 inhabitants

Local contact

Mgr. Pavol Molnár
Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
++421 051 / 48 80 402

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Mesto Sabinov, CVČ a Mestské kultúrne stredisko vyzýva svojich občanov a všetkých zamestnancov k spolupráci na pripravovanom týždni mobility, ktorý potrvá od 16 - 22 septembra. Vyzývame všetkých občanov mesta a zamestnancov, aby v tomto týždni cestovali do práce na bicykli alebo pešo.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
  • Extension or creation of new greenways
Traffic calming and access control scheme
  • Elaboration of new residential areas
Accessibilities
  • Enlargement of pavements
Mobility management
  • Adoption of workplace travel plans
More details on permanent measures:

Verejne obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre cyklochodník Sabinov-Drienica. Rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov pre peších chodcov na ulici Hollého . Nová príjazdová cesta do Športového areálu.