Participants

Contact & Activities

Participating city

Poprad
50.149 inhabitants

Local contact

Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta
Mgr. Monika Balážová
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
++421 52 788 3557

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
  • Other: Bezplatné zapožičanie šľapacích autíčok pre deti od 2 - 5 rokov v mestskej informačnej kancelárii mesta Poprad a v OC FORUM v rámci týždňa mobility.
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
  • Other: Schválenie prostriedkov na prípravu projektovej dokumentácie na investičnú akciu „Cyklistický chodník Poprad – Matejovce“.
Public transport services
  • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
  • Other: Dňa 22.09.2016 MHD bude celý deň premávať zadarmo a zároveň bude podporená letákovou kampaňou na podporu alternatívnych druhov dopravy
Traffic calming and access control scheme
  • Speed reduction programmes in zones near schools