Participants

Contact & Activities

Participating city

Landskrona
45.500 inhabitants

Local contact

Miljöförvaltningen
Evelina Weich
Drottninggatan 7, 261 81 Landskrona

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Vi kommer under en dag den 21/9 informera om stadens gång och cykelbanor och vår kollektivtrafik tillsammans med våra aktörer Skånetrafiken och Nobina. vi kommer dela ut reflexer, informationsblad (gällande cykel regler), finns där för allmänheten att lämna synpunkter hur vi kan förbättra staden. Vi kommer även gå ut med en enkät gällande stadens cykel och kollektiv trafik.