Participants

Contact & Activities

Participating city

Włocławek
100.000 inhabitants

Local contact

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
Dominik Cieślikiewicz
3 Maja 22, 87-800 Włocławek
++48 54 414 4177

Participation 2016

The participant is committed to:

Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
More details on permanent measures:

The main point of Mobility Week in Wloclawek City is the Bicycle Fest on September 18th. Participants can take part in many events conected with bike riding and healthy life style.

Moreover, the City is building new bicycle stands on September 16th and organising cyclist conference on September 19th (the conference will summary social project of building new bicycle lanes in the City).

On Spetember 22nd during "Car-Free Day" the public transport is free for people who have car licence with them.


Głównym wydarzeniem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu we Włocławku jest Włocławski Piknik Rowerowy organizowany 18 września. Uczestnicy mogą skorzystać z wielu atrakcji związanych z jazdą na rowerze oraz ze zdrowym stylem życia.

Ponadto, Miasto Włocławek oddaje do użytku nowe stojaki rowerowe (16 września) oraz organizuje konferencję podsumowującą pracę zespołu społecznego zajmującego się projektowaniem nowych ścieżek rowerowych w ramach Miasta (12 września).

22 września w "Dniu bez samochodu" pasażerowie komunikacji miejskiej mogą podróżować bez biletu za okazaniem dowodu rejestracyjnego ich samochodu.