Participating towns and cities

Czech RepublicLetovice, Czech Republic

Website:
Population:
6.746 inhabitants
Contact:
Ivana Květenská
Masarykovo nám. 19
679 61 Letovice
(++420) 516 476 133

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Letovice organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

All week
V letošním roce proběhne kampaň „EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY“ (16. – 22. září) na téma "Chytrá a čistá mobilita. Silná ekonomika"

Město Letovice se svými partnery připravují na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Letovice, po podpisu Charty 2016, řadu akcí, které svým obsahem přispívají k naplnění významu těchto dnů a vyzývají k aktivnímu přístupu občanů ve spojení s občanskými sdruženími ve městě:
Pátek 16. září
„Drakiáda 2016“
Letokruh Letovice ve spolupráci s Leteckým klubem Letovice a Městem Letovice
uspořádá pro všechny děti bez rozdílu věku tradiční drakiádu. Akce proběhne v areálu letiště Leteckého klubu Letovice.
Sobota 17. září
„Cyklovýlet“
Město Letovice, Komise Projektu Zdravé město a Místní agendy 21 pořádá cyklistický výlet „Na kole na hradisko“. Sraz účastníků v 9,30 hodin na Masarykově náměstí, před městským úřadem. Trasa Zboněk, Svitávka. Účastníci obdrží odměnu a menší občerstvení.
Neděle 18. září
„Vycházka do okolí Letovic“
Pro příznivce pěší turistiky všech věkových kategorií je připravena pěší túra z Letovic „Po stopách Halase“ do zajímavé přírodní lokality Halasovo Kunštátsko a na Lhotu. Sraz účastníků ve 13,00 hodin na Masarykově náměstí, před městským úřadem.
Pondělí 19. září
„Dopravně bezpečnostní akce s MŠ “
Městská policie ve spolupráci s Komisí PZM a MA21 uspořádá pro všechny 3 mateřské školy dopravně bezpečnostní akci. Děti budou seznámeny s pravidly chování na komunikacích, při přecházení přechodu pro chodce.Úterý 20. září
„ Cyklistický závod zručnosti“ - v uzavřené části Masarykova náměstí před radnicí proběhne orientační závod.
Akci pořádá Letokruh – středisko volného času Letovice ve spolupráci s Městem Letovice.
„Ve městě bez mého auta“ – bude uzavřena část Masarykova náměstí, na tento den je směřována kampaň vyzývající k omezení vjezdu do centra města, k omezení parkování v centru města, k omezení jízd služebními vozidly a ke zvolení alespoň v tento den dopravy šetrnější k životnímu prostředí (veřejnou, pěší, cyklodopravu).
STŘEDA 21. září
„Běh zámeckým parkem“
V zámeckém parku se uskuteční tradiční závod pro děti školního a předškolního věku. Pro závodníky jsou připraveny zajímavé ceny.
ČTVRTEK 22. září
„ Jezdíme s úsměvem “
Město Letovice ve spolupráci se Základní školou a Policií ČR uspořádají dopravně bezpečnostní akci zaměřenou na kontrolu vozidel projíždějících v ranních hodinách Letovicemi. Pozornost bude zaměřena zejména na dodržování povolené rychlosti v obci, nebo požití alkoholu před jízdou. Řidiči následně obdrží hodnocení a písemné osvědčení s informací o ETM a EDBA.
„ Dopravně bezpečnostní seminář„
Pro žáky II. stupně Základní školy Letovice se uskuteční seminář k bezpečnosti silničního provozu.

K myšlence Evropského týdne mobility se připojily ještě další organizace ve městě, které z objektivních důvodů musely svoje aktivity posunout na jiný termín.

Bližší informace o plánovaných akcích budou upřesněny na plakátech a na webových stránkách www.letovice.net.- sekce zdravé město.

Ivana Květenská, koordinátorka
Bohuslav Kuda, předseda komise PZM a MA21

Akci finančně podpoří Jihomoravský kraj Město Letovice

Car-free day Car-free day

Letovice carries out a Car-Free Day 2016 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Úterý 20. září
„ Cyklistický závod zručnosti“ - v uzavřené části Masarykova náměstí před radnicí proběhne orientační závod.
Akci pořádá Letokruh – středisko volného času Letovice ve spolupráci s Městem Letovice.
„Ve městě bez mého auta“ – bude uzavřena část Masarykova náměstí, na tento den je směřována kampaň vyzývající k omezení vjezdu do centra města, k omezení parkování v centru města, k omezení jízd služebními vozidly a ke zvolení alespoň v tento den dopravy šetrnější k životnímu prostředí (veřejnou, pěší, cyklodopravu).