Participating towns and cities

Czech RepublicChrudim, Czech Republic

Website:
Population:
22.500 inhabitants
Department:
Healthy Cities Office
Contact:
Šárka Trunečková
Resselovo Nám. 77
537 16 Chrudim
(++420) 469 657 100

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Chrudim organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

All week
Pro první a čtvrté třídy ZŠ jsou připraveny besedy s Městskou policií na téma zásady bezpečného přecházení, používání reflexních prvků, základní silniční předpisy, apod.

Sobota 17. 9. 2016 – S hůlkami za Starokladrubským koněm – 9:00 – 11:00 hodin - dopolední nordic walking s lektorkou, sraz zájemců u TESCA, lekce zdarma. Trasa vede podél řeky Chrudimky do Slatiňan a zpět. Nutná rezervace na telefonu Renata Kašparová 776 759 744 nebo mailu info@FitKolobeh.cz.

Neděle 18. 9. 2016 – Nedělní koloběžkování od 13:00 – 16:00 hodin v půjčovně koloběžek u Mlýna za zvýhodněné půjčovné 1+1 zdarma, rodinné vstupné rodiče + děti zdarma. Nutná rezervace na telefonu Renata Kašparová 776 759 744 nebo mailu info@FitKolobeh.cz.

Pondělí 19. 9. 2016 – Kolo pro Afriku – od 13:00 – 17:30 hodin na Resselově náměstí
Vzpomenete si, kdy jste úplně poprvé šlápli do pedálů svého prvního kola? A dovedete si představit, co všechno přinese darované jízdní kolo dětem v Africe? Třeba jejich první cestu za vzděláním. Vámi darovaná kola tak podpoří rozvoj celkové gramotnosti dětí v Gambii, následně lepší možnost jejich pracovního uplatnění a zvýšení jejich občanského statusu. Budeme se těšit na kola, i poškozená, cyklo nářadí, přilby, reflexní vesty, náhradní díly, lékárničky apod.

Úterý 20. 9. 2016 – Rozjímání Chrudimskou přírodou a fototoulky Chrudimskem od 9:00 – 11:00 hodin. Pěší procházka Městským parkem Chrudim a okolím s lektorem Tiborem Schwarzem. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do prostor denního stacionáře Jitřenka a Pohoda.


Úterý 20. 9. 2016 – „Když řídím, piju nealko“ od 15:00 – 17:00 hodin na cyklostezce Chrudim – Slatiňany. Zde proběhne kontrola jízdních kol a dechová zkouška u cyklistů ve spolupráci Policie ČR, Městské policie a Besip. Zájemci si budou moci vyzkoušet nasadit „opilecké brýle“.

Středa 21. 9. 2016 - Na kolo jen s přilbou na dopravním hřišti v Městském parku – 16:00 – 18:00 hod. Vstupenkou na akci bude cyklistická přilba a kolo. Účastníci splňující tyto podmínky získají slosovatelný žeton. Proběhne slosování o drobné ceny. Pro děti i pro rodiče budou připravena stanoviště partnerů: Besip, Městské policie, PČR, TyfloCentra a ČČK. Nově i workshopy na téma alternativní doprava pro všechny: elektrokola, automobily na CNG, koloběžky apod.

22. 9. 2016 - Evropský den bez aut – uzavření úseků u MŠ Dr. Malíka a MŠ Strojařů, kde bude probíhat program zaměřený na prevenci úrazů u dětí v roli chodce, cyklisty, bezpečná cesta do školy ve spolupráci s Besip, MP, PČR atd.

22. 9. 2016 – společnost Arriva Východní Čechy, a. s., připravila ve spolupráci s městem Chrudim pro cestující jízdné v rámci MHD zdarma.

Permanent measures Permanent measures

Chrudim implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Rekonstrukce místní komunikace a cyklostezky ulice Na Kopci, Chrudim . Celková délky stavby je přibližně 100 m. Komunikace bude sloužit chodcům a cyklistům. Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrud
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Rekonstrukce chodníků v ul. V Tejnecku. Rekonstrukce této části se týká chodníků a autobusového zálivu. Důvodem úprav je zejména zvýšení bezpečnosti chodců a vyřešení bezbariérovosti a řešení podélnéh
Accessibilities
Enlargement of pavements
Removal of architectonic barriers
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns

Car-free day Car-free day

Chrudim carries out a Car-Free Day 2016 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
22. 9. 2016 - Evropský den bez aut – uzavření úseků u MŠ Dr. Malíka a MŠ Strojařů, kde bude probíhat program zaměřený na prevenci úrazů u dětí v roli chodce, cyklisty, bezpečná cesta do školy ve spolupráci s Besip, MP, PČR atd.