Participants

Contact & Activities

Participating city

Пловдив ()
347.851 inhabitants

Local contact

Екология и управление на отпадъците
Йорданка Цонева
ул. "Емил де Лавеле" № 9, гр. Пловдив, община Пловдив
++359 656877

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
16 септември - Ден на градската мобилност – детски празник; открит урок по безопасно управление и движение с велосипеди за ученици и родители; във всички училища и детски градини - представяне на презентация „Устойчива мобилност” и Наръчник на велосипедиста; състезание с велосипеди на площадката за безопасност на движението намираща се на ул. „Скопие“ срещу р-нт „Шармант“ за учениците от 1 - 7 клас; на ул. „Кичево“ ще се проведе рисунка на асфалт на тема: „Аз карам велосипед“. Движението на автомобили ще бъде ограничено по ул. „Кичево“ в частта от ул. „Горно броди“ до ул. „Лазо войвода“ от 10.00-13.00 часа.
17 септември – информационни турове за ученици с атрактивен автобус. По време на обиколките подрастващите ще бъдат запознати с идеята на кампанията за устойчива градска мобилност от експертите еколози към Община Пловдив.
18 септември - ограничено движение на МПС по улицата, успоредна на ул. „Гълъбец”, свързваща ул. „Славянска” с ул. „Богомил”, която може да бъде използвана за игри, рисунки и спортни активности свободно от всички желаещи.
19 септември - състезание по безопасност на движението за деца от предучилищна възраст; конкурс за най-добра рисунка на асфалт на тема: „В града без кола” на паркинга на ул. „Колю Фичето”.
20 септември – осигурен достъп до информационен щанд за безплатна консултация и диагностика на повредени велосипеди.
21 септември - състезание по колоездене.
22 септември - Национален крос „Независимост“.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
  • Extension or creation of new greenways
Public transport services
  • Use of ecological vehicles for public transport fleets
  • Development of new technologies to improve public transport
Traffic calming and access control scheme
  • Speed reduction programmes in zones near schools
  • New traffic regulations: traffic circulation and parking
New forms of vehicle use and ownership
  • Use of clean vehicles
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns
  • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
More details on permanent measures:

Informational tours in town with attractive bus for students 4 to 7 grade.