Participants

Contact & Activities

Participating city

Miersch ()
8.870 inhabitants

Local contact

Service écologique
Luc Friedrich
B.P. 93
L-7501 Mersch
++352 32 50 23 - 272

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
D'Gemeng Miersch organiséiert mat den 13 Nopeschgemengen eng Randonnée mam Vélo souwei eng Rallye fir ganz Famill an der Mobilitéitswoch.