Participants

Contact & Activities

Participating city

Nové Zámky
39.071 inhabitants

Local contact

OKS- oddelenie dopravy a investícií
Ing. Iveta Kmeťová
Mestský úrad Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Slovenská republika
++421 35/6921764

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
19.9.2016 - Mesto Nové Zámky v spolupráci s ARRIVA NZ a.s. zrealizuje výstavu výtvarných detských prác na tému "Autobus očami detí" v odstavenom autobuse na Hlavnom námestí spojenú s vyhodnotením, kde hlavná cena je výlet do ZOO ( pre víťaznú školu/triedu) a v odstavenom autobuse budú prebiehať vzdelávacie aktivity. Ďalšou časťou akcie bude výstava "Mestá pre ľudí" o dopravných riešeniach pre peších a cyklistov v 40 európskych mestách.
Od 16. do 22.9.
2016 bude sprístupnená väčšia časť spomínanej kolekcie fotografií v minigalérii v kine Mier spojená s výkladom pre školy a ostatnú verejnosť. Panelová časť výstavy bude prezentovaná v OC Aquario pre širšiu verejnosť.
V priebehu týždňa prebehne v uliciach mesta anketa ohľadom ETM vedená Televíziou Nové Zámky.
Z podujatí ETM miestna televízia zhotoví reláciu.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
Accessibilities
 • Removal of architectonic barriers
Mobility management
 • Adoption of school travel plans
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
 • Permanent access restriction to city centres
 • Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
 • Create systems for buses and walking trains
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas