Participants

Contact & Activities

Participating city

Landstinget Västernorrland ()
242.347 inhabitants

Local contact

Regional utveckling
Amanda Thörnlund
Storgatan 1
++46 722142913

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Under trafikantveckan kommer landstinget tillsammans med kommunerna i Västernorrland erbjuda privat reserådgivning för 27.000 medarbetare. Den privata reserådgivningen vi erbjuder ska fokusera på medarbetares arbetsresor till och från jobbet. Det finns flera sätt att resa till jobbet och vi tar fram de bästa individuella alternativen sett utifrån tid, ekonomi, hälsa och miljö.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Public transport services
  • Use of ecological vehicles for public transport fleets
Mobility management
  • Adoption of workplace travel plans
  • Launch of awareness-raising campaigns
More details on permanent measures:

Det treåriga projektet Hållbara resor (www.hallbararesor.se) arbetar för att utveckla mer hållbara resvanor för 27.000 anställda i Västernorrlands län. Medverkande är kommuner, landsting, trafikverk, länsstyrelse och kommunförbund.