Participants

Contact & Activities

Participating city

Ústí nad Labem ()
95.000 inhabitants

Local contact

Odbor strategického rozvoje
Hana Slawischova
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
++420 475 271 128, 733 511 919

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Plakát ke stažení www.usti-nad-labem.cz/cz/volny-cas/turistum/evropsky-tyden-mobility/

STŘEDA 14. 9.
Den zdraví se Zdravotním ústavem
se sídlem v Ústí nad Labem
Zdravotní ústav, Moskevská 15, 9.00 - 16.00 hod. Návštěvníci si budou moci zdarma nechat změřit obvod pasu, hmotnost, tělesný tuk, krevní tlak, hladinu cholesterolu (pouze do-poledne) a spočítat BMI index. Zdarma je připravené také nutriční poradenství, poradenství o pohybové aktivitě a poradenství a kon-zultace k očkování.
Více na www.zuusti.cz
PÁTEK 16. 9.
Den bez úrazu
Dětské dopravní hřiště v Krásném Březně
Akce pro školy!
Ukázky dovedností jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému, nácvik poskytování první pomoci, prevence úrazů a pra-vidla silničního provozu. Zkrátka vše, co by měli školáci ovládat!
Kurz Strategie zvládání stresu
a vyhoření u seniorů
Restaurace Domu kultury, ul. V. Hradební, 15.00 hod. Psychologická rizika současného života, příčiny a projevy stresu, emoce u lidí v seniorském věku, techniky a strategie zvládání stresu, základní rychlé metody k zvládnutí aktuálního stresu, au-todiagnostika míry rizika syndromu vyhoření, relaxační techniky proti stresu a podpora psychického zdraví.
SOBOTA 17. 9.
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem
Start: Mírové náměstí, 15.00 hod.
Poběžte také - 2Run, Štafetový 1/2Maraton či dm rodinný běh se startem v 13.30 hod. Přijďte se ve 12.00 hod. podívat i na Spol-chemie Český pohár v Handbike!
Více na www.runczech.com
SOBOTA - NEDĚLE 17. - 18. 9.
Parním vláčkem z Ústí nad Labem
do Zubrnic
Ústí n. L. Střekov - Velké Březno - Zubrnice
Vydejte se na výlet za krásami krajiny Českého středohoří parním vláčkem. Po oba dny budou zavedeny tři páry vlaků.
Informace o jízdním řádu a tarifu na www.zubrnickazeleznice.cz (neplatí tarif DÚK)
TIP: Zájemci mohou navštívit také parní vodárnu na Střekově (Stře-kovské vlakové nádraží, cca 100 m směr Litoměřice).
NEDĚLE 18. 9.
Den bez aut - cyklistický výlet
Start: informační středisko města, Mírové nám., 10.00 hod. Tradiční víkendová projížďka do Českého středohoří pro milovníky cyklistiky. V plánu trasy dlouhé 45 či 65 km je průjezd centrem města a Labské stezky ve směru na Litoměřice. Zakončení akce je v Homoli u Panny a pro každého je nachystán dárek a malé ob-čerstvení.
PONDĚLÍ 19. 9.
Auta nechte doma, jeďte MHD
Mírové náměstí, 9.00 - 17.00 hod.
Den s Dopravním podnikem plný informací a doprovodného programu.
Více na www.dpmul.cz

Bezpečnost neslyšících
a nedoslýchavých v dopravě
CESPO - Hrnčířská 18, 15.00 hod.
V Centru služeb pro sluchově postižené proběhne beseda zamě-řená na pohyb chodců v silničním provozu - bezpečné přecházení a pravidlo „vidět a být viděn“.
ÚTERÝ 20. 9.
Branně sportovní odpoledne
se Sdruženými obrannými prapory ČR z. s.
Dům dětí a mládeže, Bělehradská ul., 15.00 - 17.00 hod. Můžete se těšit na soutěže v přetahované, hodu granátem a dal-ších disciplínách. Proběhne základní nauka dovedností v přírodě -orientace, rozdělání ohně bez sirek apod. Zapůjčíte si vojenskou minohledačku a vyzkoušíte si její praktické použití v terénu!
Zúčastnit se mohou i menší návštěvníci.
STŘEDA 21. 9.
Kontroly oprávněnosti vjezdu
do centra města a správného přecházení
Buďme ohleduplní a opatrní. Jedině tak se dá vyhnout přecpaným centrům měst a dopravním nehodám. Na ukázněnost řidičů a chodců budou v tento den dohlížet strážníci ve spolupráci s dětmi.
Mami, tati, jezdím v autě bezpečně
Dopravně preventivní akce zaměřená na správné přepravování dětí v autě. Kontrola dětských autosedaček a užívání bezpečnostních pásů.
ČTVRTEK 22. 9.
Mramorování aneb kouzlíme s pěnou
Domov pro seniory Bukov, 13.30 hod.
Akce pro klienty Domovů pro seniory!
Tvoření obrázků zajímavou technikou „mramorování“ pomocí pěny na holení.
Více na www.domovbukov.cz
Procházky historií města - Klíše
Start: Vchod do Městského stadionu, 15.30 a 17.00 hod. Komentovaná procházka zaměřená na historii a architekturu ús-tecké Klíše, která se na konci 19. století proměnila z vesnice v do-konale urbanisticky promyšlenou městskou čtvrť po vzoru zahradního města s klidovými zónami pro kolektivní i individuální bydlení a pro školní a zdravotnické areály.
Kvíz s losováním o ceny.
Ukliďme svět!
Údolí Dobětického potoka, 16.00 hod.
Akce na pomoc přírodě proběhne tentokráte v údolí Dobětického potoka. Sraz účastníků je na zastávce MHD Dvojdomí. Občerstvení i pracovní pomůcky zajištěny.
Více na www.ddmul.cz
SOBOTA 24. 9.
Porta Bohemica
Start: DDM, Bělehradská ul., 6.00 - 10.00 hod.
Turistický pochod Českým středohořím v délce od 4 do 50 km. Tra-sami s různou obtížností přes Větruši, Podlešín, Radejčín, Litocho-vice, Portu Bohemicu, Lovoš, Oparno, Dubičky, Dolní Zálezly, Vaňov, Větruši a s cílem v Ústeckém podzemí zájemce provede tu-ristický oddíl mládeže „KOLA WAŠTEPI“.
Více informací: kolawastepi@volny.cz, 604 830 290
Cyklistický výlet na jezero Milada
s komentovanou prohlídkou
Start: informační středisko města, Mírové nám., 10.00 hod. Možnost připojení se ke skupině – hlavní parkoviště jezera Milada v 10.45 hod. Zastávky s komentářem a prostorem pro diskusi – u tří nově vybudovaných přístřešků (u hlavní pláže, pod Trmicemi a pod Roudníky).
Více na www.jezeromilada.cz a FB Jezero Milada
Den s odpady
Kostelní náměstí, 10.00 - 16.00 hod.
Zábavné odpoledne pro veřejnost s ukázkou svozové techniky a představením kolektivních systémů na téma třídění a recyklace odpadů – představení projektu „Směsný není směšný – třiďme lépe“, atrakce, zábavné aktivity, soutěže o ceny.
Více informací na www.usti-nad-labem.cz
ÚTERÝ 27. 9.
SEMINÁŘ „Prevence úrazů u dětí
v mateřských školách“
Velká Hradební 8, Zasedací místnost Zastupitelstva města, 9.00 - 14.00 hod.
Určeno pro učitelky a učitele mateřských škol Ústeckého kraje Seminář je bezplatný a každý účastník obdrží osvědčení o absol-vování akreditovaného vzdělávacího programu.
CELOTÝDENNÍ AKCE
Cyklobus zdarma
Zastávka Divadlo, So - Ne a svátky v 16.30 hod. a 17.30 hod. Odpolední cyklobus na Severní Terasu a Dobětice zdarma - využijte odpoledních promo jízd cyklobusu na zastávky Sociální péče,
Orlická. Odjezdy ze zastávky Divadlo u budovy Krajského ředitelství Policie ČR. V provozu bude až do 2. října.
Lodní doprava
Loď Marie a Labská plavební společnost
Jedinečné výhledy na krajinu Českého středohoří je možné vy-chutnat si trochu netradičně – z lodní paluby. V nabídce jsou pra-videlné plavby podle jízdních řádů z Ústí nad Labem směrem na Litoměřice.
Více na www.amjirousek.cz/lod-marie
a www.labskaplavebni.cz
Kola pro Afriku
Sběrné místo - ZŠ Palachova, Ústí nad Labem
Na kole kupředu za vzděláním! Darujte jízdní kolo dětem v africké Gambii a zapojte se tak do celorepublikové kampaně. Sběrné místo pro kola již dlouhodobě organizuje ZŠ Palachova v Ústí nad Labem.
Více na www.kolaproafriku.cz a www.zspalachova.cz
Geocaching
Putování krajinou Labské královny
Geocachingové dobrodružství vás provede zákoutími dále od města Ústí nad Labem. Naleznete-li všech sedm schránek a do-nesete-li o tom důkaz v podobě vyplněného Pasu, budete v informačním středisku města odměněni pokladem Labské královny.
Více na www.usti-nad-labem.cz/labskakralovna/