Participants

Contact & Activities

Participating city

Motala
35.000 inhabitants

Local contact

Gemensam ledningsförvaltning / Strategisk samhällsplanering
Thommy Lindholm
Drottninggatan 2
++46 0141225187

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
- lansering av kommunens nya cykelplan inklusive stor informationskampanj
- möte med kommunens cykelpanel, vilken är en viktig part i arbetet för en ännu bättre cykelstad. Media bjuds in.
- bioreklam Bilgymnastik. Om fördelarna att cykla eller gå till skolan.
- uppmuntra icke bilburen arbetspendling genom film på sociala medier.
- intern cykelkampanj bland kommunanställda
- intern informationssatsning för att öka tankandet med fossilfria bränslen i kommunens fordon
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Other: Delprojekt nr 2 på den gamla genomfarten - avsmalnande av gator ger mer kontakt med centrum, lättare att ta sig fram för cyklister och fotgängare
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Other: Delprojekt nr 2 på den gamla genomfarten - avsmalnande av gator mer kontakt med centrum, lättare att ta sig fram för cyklister och fotgängare
Traffic calming and access control scheme
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Elaboration of new residential areas
 • Other: Generell hastighetssänkning i tätort, avsmalnande av gator och omläggning av trafikflöde i anslutning till centrum
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Lowering of pavements