Participants

Contact & Activities

Participating city

Bardejov
32.447 inhabitants

Local contact

oddelenie podnikateľských činností
Ing. Štefan Petrík
Radničné námestie 16
++421 054/4862174

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Bezplatná MHD v Bardejove dňa 22. septembra 2016 pre držiteľov platných vodičských preukazov.