Participating towns and cities

SlovakiaBanská Bystrica, Slovakia

Population:
78.327 inhabitants
Department:
Oddelenie cestovného ruchu
Contact:
Maria Galkova
MsÚ Banská Bystrica, ul. ČSA 26
974 01
(++421) 048/433 06 28
Banská Bystrica already registered 12x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Banská Bystrica organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

All week
- Cyklojazdy mestom po plánovaných cyklotrasách - Hlavný architekt mesta predstaví obyvateľom trasovanie plánovaných cyklotás v meste a poinformuje o konkrétnych riešeniach, problémoch,..
- osvetové podujatia na podporu verejnej dopravy
- inštalácia cyklostojanov pred verejnými budovami a základnými školami
- kampaň na podporu MHD:
Zriaď si čipovú kartu na MHD v termíne od 16.9-16.10. 2016 a vyhraj hodnotné ceny
zbieraj lístky MHD - vyhraj bicykel (súťaž pre ZŠ)
- Na bicykli do obchodu - kampaň pre obchodné prevádzky na území mesta
- S hadom na zebre - súťaž pre ZŠ na území mesta

Permanent measures Permanent measures

Banská Bystrica implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Accessibilities
Enlargement of pavements
Removal of architectonic barriers
Mobility management
Adoption of school travel plans
Launch of awareness-raising campaigns
Elaboration of educational materials
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas

Car-free day Car-free day

Banská Bystrica carries out a Car-Free Day 2016 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Uzatvorenie parkoviska na Nám. Slobody od 6,00 - 18,00hod. V pristore bude prebiehať tlačová konferencia a informačná kampaň ohľadom novej parkovacej politiky v meste