Participating towns and cities

PolandOstrołęka, Poland

Website:
Population:
49.678 inhabitants
Department:
Wydział Działalności Gospodarczej
Contact:
Ewa Tomaszewska
Urząd Miasta Ostrołęki
plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
(++48) 29 765 43 38
Ostrołęka already registered 8x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Participation 2016

Car-free day Car-free day

Ostrołęka carries out a Car-Free Day 2016 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Plac Bema, Kilińskiego, Kopernika, Bogusławskiego, Piłsudskiego, Hallera, Inwalidów Wojennych, Gorbatowa, Jana Pawła II, Obwodnica, Kołobrzeska