Participating towns and cities

LatviaSalaspils, Latvia

Website:
Population:
25.000 inhabitants
Department:
Kultūras nams
Contact:
Agnese Reķe
Līvzemes 7
2169 Salaspils
(++371) 26442509
Salaspils already registered 8x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2008

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Salaspils organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

All week
Mobilitātes nedēļas zīmē notiks drošības festivāls “Droši uz skolu”, kurā piedalīsies Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienests, VID Muitas pārvaldes Kinoloģijas nodaļa, Salaspils novada pašvaldības policija, Salaspils veselības centrs, Latvijas Samariešu apvienība, AS „ Sadales tīkls”, Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV, Zemessardzes 19.nodrošinājuma bataljons un jaunsargi, kā arī vides apsaimniekošanas uzņēmums Eco Baltia vide, kas interaktīvā veidā mācīs šķirot atkritumus un rūpēties par tīru vidi.
Pasākumu organizē Salaspils pašvaldība ar mērķi izglītot bērnus, jauniešus un viņu vecākus par drošības aspektiem dažādās dzīves situācijās. Pasākums veltīts Salaspils novada skolēniem, viņu ģimenēm uz citiem interesentiem, lai atgādinātu sabiedrībai par drošības pasākumiem dažādu risku novēršanai, īpaši saistībā ar bērniem.

Permanent measures Permanent measures

Salaspils implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways
Traffic calming and access control scheme
Reduction of outside parking zones
Elaboration of new residential areas
New forms of vehicle use and ownership
Use of clean vehicles
Mobility management
Adoption of school travel plans
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas

Car-free day Car-free day

Salaspils carries out a Car-Free Day 2016 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.