Participants

Contact & Activities

Participating city

Suvorovo (Суворово)
5.226 inhabitants

Local contact

Хуманитарни дейности
Теодор Апостолов
пл. Независимост 1
9170 Суворово (Suvorovo)
++359 5153 33 33

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
20.09.2016г. - Дейности между Община Суворово ,. "Екоколект" АД град София и ДГ "Буратино" град Суворово, свързани с Европейската седмица на мобилността.
Дейности:
1. Изложба на тема " Да вървим пеша, без нашата кола".
2.Занимателни игри свързани с разделното събиране на отпадъците. В това число изложба от рециклирани материали - "мини град" с картонени пешеходци и коли.
3.Рисунки на асфалт на тема - " Ние вървим, за да пестим"

Предполагаем брой деца- 80