Participating towns and cities

NorwayLevanger, Norway

Population:
20.167 inhabitants
Department:
Kommunalteknikk
Contact:
Karoline Klavenes
Håkon den Godes gate 30, 7600 Levanger
(++47) 90681203
Levanger already registered 2x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2018 2016

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Levanger organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

All week
1. Vi skal gi ut gratis matpakker til alle som går, sykler, tar buss eller tog. Vi tar to dager med utdeling av matpakker og vi stiller oss på ulike plasser og tettsteder i Levanger for å inkludere omlandet mest mulig.
2. Vi arrangerer "Beintøft"-konkurranse fra 1. september til 1. oktober, og det blir dermed en del av mobilitetsuka. Dette er en konkurranse med mål om at elever ved barneskolene skal gå, sykle eller ta buss istedet for å bli kjørt til skolen.
Mobilitetsuka blir en del av et stort prosjekt i Levanger, kalt "Reis smart". "Reis smart" har som mål å få flere til å gå, sykle eller ta buss først og fremst til jobb og skole. Formålet er å øke hverdagsaktiviteten og redusere utslipp av avgasser.

Permanent measures Permanent measures

Levanger implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Vi jobber med etablering av nye sykkelparkeringer, men det er fortsatt usikkert om det blir ferdigstilt i løpet av mobilitetsuken.
Pedestrianisation
Det arbeides med å etablere fortau i Gamle Kongeveg, men dette blir ikke ferdigsstilt i løpet av mobilietsuken.
Public transport services
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Ruter og rutetider til bybussen blir forbedret før starten på mobilitetsuka.
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
I forbindelse med Reis smart-prosjektet har vi hengt opp bannere, vi deler ut brosjyrer og annet materiell som oppfordrer folk til å sykle, gå eller ta buss.