Participating towns and cities

Republic of North MacedoniaBitola, Republic of North Macedonia

Population:
74.550 inhabitants
Department:
Municipal Council on Road Traffic Safety
Contact:
Jasmina Bunevska Talevska, PhD
7000 Bitola
7000
(++389) 75295814
Bitola already registered 10x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2011 2005 2002

Participation 2016

Car-free day Car-free day

Bitola carries out a Car-Free Day 2016 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
11:00 -11:10ч.Настап на детскиот хор при Културно – едукативен центар „Имагинариум“
11.10-11.15 чПоздравен говор
11:15 -11:35 ч.Возење велосипеди по улиците на Битола (старт плоштад „Магнолија“ по Булевар 1 Мај до Црн мост и назад по „Булевар 1 Мај“ до плоштад „Магнолија“)
Учесници: Основни училишта, велосипедски друштва, здруженија на граѓани).
11:35-12:00Доделување на наградите на учениците од прво одделение – учесници на конкурсот „За да имаме чист воздух, ние децата возиме велосипед“ во организација на ЗГ „Биосфера“
Во одбележувањето на Европската недела на мобилност и 22 Септември – „Ден без автомобили“ се приклучи и Здружението „Битола на точак“ со свои активности.