Participants

Contact & Activities

Participating city

Chrudim
22.500 inhabitants

Local contact

Healthy Cities Office
Šárka Trunečková
Resselovo Nám. 77
537 16 Chrudim
++420 469 657 100

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Pro první a čtvrté třídy ZŠ jsou připraveny besedy s Městskou policií na téma zásady bezpečného přecházení, používání reflexních prvků, základní silniční předpisy, apod.

Sobota 17. 9. 2016 – S hůlkami za Starokladrubským koněm – 9:00 – 11:00 hodin - dopolední nordic walking s lektorkou, sraz zájemců u TESCA, lekce zdarma. Trasa vede podél řeky Chrudimky do Slatiňan a zpět. Nutná rezervace na telefonu Renata Kašparová 776 759 744 nebo mailu info@FitKolobeh.cz.

Neděle 18. 9. 2016 – Nedělní koloběžkování od 13:00 – 16:00 hodin v půjčovně koloběžek u Mlýna za zvýhodněné půjčovné 1+1 zdarma, rodinné vstupné rodiče + děti zdarma. Nutná rezervace na telefonu Renata Kašparová 776 759 744 nebo mailu info@FitKolobeh.cz.

Pondělí 19. 9. 2016 – Kolo pro Afriku – od 13:00 – 17:30 hodin na Resselově náměstí
Vzpomenete si, kdy jste úplně poprvé šlápli do pedálů svého prvního kola? A dovedete si představit, co všechno přinese darované jízdní kolo dětem v Africe? Třeba jejich první cestu za vzděláním. Vámi darovaná kola tak podpoří rozvoj celkové gramotnosti dětí v Gambii, následně lepší možnost jejich pracovního uplatnění a zvýšení jejich občanského statusu. Budeme se těšit na kola, i poškozená, cyklo nářadí, přilby, reflexní vesty, náhradní díly, lékárničky apod.

Úterý 20. 9. 2016 – Rozjímání Chrudimskou přírodou a fototoulky Chrudimskem od 9:00 – 11:00 hodin. Pěší procházka Městským parkem Chrudim a okolím s lektorem Tiborem Schwarzem. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do prostor denního stacionáře Jitřenka a Pohoda.


Úterý 20. 9. 2016 – „Když řídím, piju nealko“ od 15:00 – 17:00 hodin na cyklostezce Chrudim – Slatiňany. Zde proběhne kontrola jízdních kol a dechová zkouška u cyklistů ve spolupráci Policie ČR, Městské policie a Besip. Zájemci si budou moci vyzkoušet nasadit „opilecké brýle“.

Středa 21. 9. 2016 - Na kolo jen s přilbou na dopravním hřišti v Městském parku – 16:00 – 18:00 hod. Vstupenkou na akci bude cyklistická přilba a kolo. Účastníci splňující tyto podmínky získají slosovatelný žeton. Proběhne slosování o drobné ceny. Pro děti i pro rodiče budou připravena stanoviště partnerů: Besip, Městské policie, PČR, TyfloCentra a ČČK. Nově i workshopy na téma alternativní doprava pro všechny: elektrokola, automobily na CNG, koloběžky apod.

22. 9. 2016 - Evropský den bez aut – uzavření úseků u MŠ Dr. Malíka a MŠ Strojařů, kde bude probíhat program zaměřený na prevenci úrazů u dětí v roli chodce, cyklisty, bezpečná cesta do školy ve spolupráci s Besip, MP, PČR atd.

22. 9. 2016 – společnost Arriva Východní Čechy, a. s., připravila ve spolupráci s městem Chrudim pro cestující jízdné v rámci MHD zdarma.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
22. 9. 2016 - Evropský den bez aut – uzavření úseků u MŠ Dr. Malíka a MŠ Strojařů, kde bude probíhat program zaměřený na prevenci úrazů u dětí v roli chodce, cyklisty, bezpečná cesta do školy ve spolupráci s Besip, MP, PČR atd.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Other: Rekonstrukce místní komunikace a cyklostezky ulice Na Kopci, Chrudim . Celková délky stavby je přibližně 100 m. Komunikace bude sloužit chodcům a cyklistům. Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrud
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
  • Other: Rekonstrukce chodníků v ul. V Tejnecku. Rekonstrukce této části se týká chodníků a autobusového zálivu. Důvodem úprav je zejména zvýšení bezpečnosti chodců a vyřešení bezbariérovosti a řešení podélnéh
Accessibilities
  • Enlargement of pavements
  • Removal of architectonic barriers
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns