Participating towns and cities

Bulgaria Пловдив (Plovdiv) , Bulgaria

Website:
Population:
347.851 inhabitants
Department:
Екология и управление на отпадъците
Contact:
Йорданка Цонева
ул. "Емил де Лавеле" № 9, гр. Пловдив, община Пловдив
4000
(++359) 656877

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Пловдив (Plovdiv) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

All week
16 септември - Ден на градската мобилност – детски празник; открит урок по безопасно управление и движение с велосипеди за ученици и родители; във всички училища и детски градини - представяне на презентация „Устойчива мобилност” и Наръчник на велосипедиста; състезание с велосипеди на площадката за безопасност на движението намираща се на ул. „Скопие“ срещу р-нт „Шармант“ за учениците от 1 - 7 клас; на ул. „Кичево“ ще се проведе рисунка на асфалт на тема: „Аз карам велосипед“. Движението на автомобили ще бъде ограничено по ул. „Кичево“ в частта от ул. „Горно броди“ до ул. „Лазо войвода“ от 10.00-13.00 часа.
17 септември – информационни турове за ученици с атрактивен автобус. По време на обиколките подрастващите ще бъдат запознати с идеята на кампанията за устойчива градска мобилност от експертите еколози към Община Пловдив.
18 септември - ограничено движение на МПС по улицата, успоредна на ул. „Гълъбец”, свързваща ул. „Славянска” с ул. „Богомил”, която може да бъде използвана за игри, рисунки и спортни активности свободно от всички желаещи.
19 септември - състезание по безопасност на движението за деца от предучилищна възраст; конкурс за най-добра рисунка на асфалт на тема: „В града без кола” на паркинга на ул. „Колю Фичето”.
20 септември – осигурен достъп до информационен щанд за безплатна консултация и диагностика на повредени велосипеди.
21 септември - състезание по колоездене.
22 септември - Национален крос „Независимост“.

Permanent measures Permanent measures

Пловдив (Plovdiv) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
Extension or creation of new greenways
Public transport services
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Development of new technologies to improve public transport
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
New traffic regulations: traffic circulation and parking
New forms of vehicle use and ownership
Use of clean vehicles
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
Further info
Informational tours in town with attractive bus for students 4 to 7 grade.