Participating towns and cities

BulgariaДоспат, Bulgaria

Population:
9.603 inhabitants
Contact:
инж. Светлин Красенов
4831 гр. Доспат, обл. Смолян, ул. "Първи Май" № 3
4831
Доспат already registered 1x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2016

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Доспат organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

All week
1.Пътуване в хармония с околната среда.
Организиране на разходки игри пикници (барбекюта).
1.1. Пешеходна алея-крайбрежна ивица на яз. „Доспат” -16.09.2016 год.;
1.2.Пешеходна алея в м.” Чинлии” -16.09.2016 год.;
1.3.Алпийска еко пътека в м.” Келтепе” -17.09.2016 год.;
1.4.Парк-музей на родопската чешма в м.” Келтепе” -17.09.2016 год.;
1.5.Еко пътека в с.Любча” -18.09.2016 год.;
1.6.Еко пътека в с.Бръщен -19.09.2016 год.;
1.7.Еко пътека в с.Чавдар -20.09.2016 год.;
1.8.Водопад в с.Късак -21.09.2016 год.;
1.9.Скален феномен в с.Црънча -21.09.2016 год.;
1.10.Еко пътека до м.” Почилена бърчина” -21.09.2016 год.
2.Използване на зелен пояс като класна стая на открито за уроци по география,природна среда и местна история -21.09.2016 год.
3. Организиране на спортни състезания с велосипеди по безопасни маркирани трасета /велоалеи/, по училища и детски градини на територията на община Доспат -22.09.2016 год.

Permanent measures Permanent measures

Доспат implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Европейска седмица на мобилността
Pedestrianisation
Разкриване и/или разширяване на нови пешеходни зони.
Accessibilities
Create the tactile pavements
Create wheelchair ramps
Lowering of pavements
Further info
Достъпна архитектурна среда.